• Türkçe Dis Hekimligi Egitimi
  • Türkçe Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Egitimi
  • Türkçe Eczacılık Egitimi
  • Türkçe Hukuk Egitimi
  • Ekonomi Bölümü Egitimi
  • Türkçe Mimarlık Egitimi
  • Türkçe Tıp Egitimi

Yurtdışı Seyahat Sağlık Poliçesi

Tüm AB ve Schengen ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke vize alımı sırasında ve kendi ülkelerine girişte seyahat sağlık sigortasını zorunlu hale getirmişlerdir.

Seyahat sağlık sigortası;

Seyahatlerinizde size, kaza ve ani hastalık durumunda güvence sağlarken sağlık danışmanlığı ve asistan hizmetleri de sunmaktadır.

Bununla birlikte yaptırmış olduğunuz Seyahat sağlık sigortası ile vize alabilme koşullarından bir tanesini yerine getirmekle kalmaz seyahatiniz sırasında karşılaşabileceğiniz her türlü kaza ve hastalık riskine karşıda önlem almış olursunuz. AB/Schengen sahasına giren tüm yabancı uyruklular geçerli seyahat sağlık sigortası Yaptırmak zorundadırlar. Yaptıracağınız Seyahat sağlık sigortasının Schengen müktesebatını eksiksiz olarak uygulayan tüm AB ülkelerinde geçerli olması kuralının yanı sıra minimum olarak aşağıdaki teminatları da içermesi gerekmektedir. Tüm AB ve Schengen ülkelerinde geçerli olmalıdır. Teminat limiti 30.000 Euro (Otuz bin Euro) ya da 50.000$ (Elli bin ABD. USD) olmalıdır.

Ani hastalık ve Acil durumlarda ayakta tedavi masrafları Hastanede Acil yatılı tedavi ve hastalık halinde ikamet edilen ülkeye geri gönderilme ile ilgili masrafları ölüm durumunda Naaş’ın yurda nakli ya da sigortalının vefat ettiği yerde defin masraflarını kapsamalıdır.
Sigortanın geçerlilik süresinin en azından talep edilen vize ile yapılacak seyahatin tarihlerini içermesi gerektiğine dikkatinizi etmelisiniz.

Yurtdışı Seyahat Sağlık Poliçesi

Teminat Tutarı:

Tüm Süreler maksimim 30.000 Euro Teminat İle Sınırlıdır.Teminat:

Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi
Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli
Taburcu olduktan sonra daimi İkametgah’a nakli
Vefat eden sigortalının nakli
Acil mesajların iletilmesi..